نظر شما برای ما مهم و محترم است.
لطفا نظر خود را درباره بخش های مجموعه مهندس علی زمانی اعلام نمایید، این اطمینان را به شما می دهیم که نظر شما خوانده و پاسخ داده می شود ، پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

  • نام بخش مورد نظر را انتخاب نمایید
  • نام فردی که با آن در ارتباط بوده اید انتخاب نمایید
  • چه امتیازی به فرد انتخابی می دهید
  • نظر کلی درباره خدمات مجموعه ما
  • برای نظر خود عنوانی بنویسید