کارت ملی
  1. کارت ملی خود را به گونه‌ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.
  2. در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، می‌تواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس دار و حاوی شماره ملی) یا پاسپورت معتبر جایگزین کند.
کارت بانکی
  1. یکی از کارت‌های بانکی که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید و آن را در پروفایل خود ثبت نموده‌اید را در دست بگیرید. برای راحتی می توانید آن را روی برگه تعهدنامه بچسبانید.
  2. می‌توانید اطلاعات مهمی مانند تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسب بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارت بانکی کاملا واضح باشد.
متن تعهدنامه
  1. متن زیر باید به صورت دست نویس روی کاغذ نوشته شود و نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود.
  2. از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.
سایر نکات مهم
  1. مدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس‌های تار و ناخوانا تایید نمی‌شوند.
  2. تصاویر نباید به صورت آینه‌ای یا معکوس باشند
  3. کارت ملی را روی فرم تعهد نچسبانید
  4. رعایت حجاب اسلامی برای بانوان